INGOSI: Abazalwane abavule amehlo, bahlukane nokuba amabhola ‘abefundisi’

2016-12-13 16:01

Durban - Zibonakala zilokhu zanda izigameko ezishaqisayo ezenzeka kwamanye amabandla ahlukene kuleli nokuyinto esidale imvunge kanye nenkulu inkulumompikiswano mayelana nendlela ‘abefundisi’ abaziphatha ngayo emabandleni kanjalo nendlela abaphatha ngayo ‘abazalwane’.

Esontweni eledlule nje lilodwa liphele sekuvele izigameko ezimbili ezishaqisayo ezenzeka emasontweni athile.

NgoLwesine imithombo eyehlukene yezindaba ibike ukuthi abazalwane abangaphezu kwamashumi amabili baye baquleka futhi baphalaza ngemuva kokuphuza isiphuzo esingaqondakali nokusolwa ukuthi basinikezwe umfundisi wabo kwelinye lamasonto aseMthatha, e-Eastern Cape.

Ngalo futhi isonto eledlule, ngoLwesihlanu, kuphinde kwavela izindaba kanye nezithombe zomunye  umfundisi webandla eliseLimpopo, nobonakala ephuzisa abazalwane ukutshezi olubulala amagciwane, iDettol.

Kubikwa ukuthi lo mfundisi uthe wazi kahle ukuthi iDettol iyingozi kodwa wathi “uNkulunkulu” umyalele ukuba ayisebenzise ukuze kulapheke abazalwane ekuguleni abanakho.

Ziyanda izigameko eshaqisayo ‘ngabefundisi’

Kwenzeka lokhu nje uvele awukapheli umsindo omkhulu odalwe ukuvela kwezindaba zomfundisi ofutha abazalwane ngomkhiqizo obulala izinambuzane, iDoom. Naye lo ‘mfundisi weDoom’wacashunwa kumabonakude ethi “uNkulunkulu” uyena owamyalela ukuthi afuthe abazalwane ngeDoom.

Ngale kwalezi zigameko zakamuva kunezinye eziningi esezike zashiya abantu bengawuvali umlomo ngaphambilini okubalwa kuzo isigameko somfundisi owaphuzisa abazalwane uphethiloli, omunye wayalela abazalwane ukuba badle utshani, amagundane kanye nalowo owakhipha unyawo egandaya abazalwane ngemoto.

Okudidayo ukuthi benza ngani la ‘befundisi’ ukuthi bakwazi ukwenza abazalwane badansele isiginci sabo ngale kokubuza imibuzo. Ngoba ngendlela okwenzeka ngayo kuyacaca ukuthi ayikho into ‘umfundisi’angathi uma eyalela abazalwane ukuthi bayenze banqabe.

Okushayisa novalo kakhulu la ukuthi iningi labantu abagcwala kulama sonto kubonakala kungabesifazane futhi abasebasha – nokungabantu abathathwa njengabahlukumezeka kalula.

Kodwa okuvele kuqede amandla ukuthi ngesikhathi abantu bethi bayakhuza bayababaza imihlola egilwa ‘abefundisi’abazalwane bona babonakala bengenakho nokuncane ukukhathazeka kanti abanye baphumela obala bencoma lokho abakubiza ngemisebenzi emihle eyenziwa ‘yizinceku’.

Kuphelile ngesithunzi somuntu omnyama, sesiyinhlekisa

Izigameko ezifana nalezi azigcini nje ngokuqeda isithunzi sabefundisi, abazalwane kanye namabandla, kodwa kuphinde kuphele kwalesi sithunjana esincane esisele kubantu abamnyama, ikakhulukazi emehlweni ezinye izinhlanga. Lokhu kungenxa yokuthi zonke lezi zigameko zenzeka emasontweni abantu abamnyama, nokuyinto esiphendule umuntu omnyama inhlekisa futhi abukeke njengomuntu ohlulekayo ukucabanga kanye nokuhlukanisa phakathi kwento elungile nengalungile.

Lokhu kwenza nokuthi abefundisi babantu abamnyama bathathwe njengezigelekeqe ezizama ukuzenzela imali esheshayo, ezixhaphaza ukukholwa kwabazalwane futhi ezibukela phansi ukucabanga kwabazalwane njengoba behlale bebaphendula opopayi babo kanye nomata bokusulela udaka.

Mhlawumbe kuzomele kubuye kubhekisiswe ukuthi ukuze umuntu abizwe ngomfundisi usuke enzeni. Umuntu uyakwazi yini ukuthi avuke ekuseni ayobeka itende bese ezibiza ngomfundisi?

Okunye futhi okuqaphelekayo ukuthi iningi lalaba befundisi bezigameko ezishaqisayo amabhungu asemasha anekhono lokulalisa ulimi kanti futhi bayawudla nokotini. Phela abantu kuyaziwa ukuthi uma nje beke babona umuntu egqoke isudi, uthayi nezicathulo ezicijile noma ezicwebezelayo bavele bavaleke amehlo. Ngisho nalaba ‘bamabhanoyi’ ahlale ephahlazeka nezizumbulu zezimali zabantu bafika sebeswenke beconsa.

Okubuhlungu ukuthi labe fundisi abazenzi kubona le zinto ezishaqisayo abazenza kubazalwane. Asibaboni bephuza ophethiloli namaDettol noma becela kubazalwane ukuthi babagibele ngezimoto, kuke kube yibona (abefundisi) abalala phansi.

Angiyikhulumi kwakuyikhuluma eya lo owazifutha kancane ngeDoom ekhohlisa amehlo abantu ekubeni yena wafutha owesifazane waze wamanzi te, ubuso bonke buconsa iDoom. Uyokhohlisa izingane lowo.

Uma nje ungase ucele omunye wabo ukumgibela nge-4x4 noma ucele ukuthi aphuze ilitha lika-petrol angabaleka azephule. Noma ungathi uzokwenza kunkosikazi wakhe noma izingane zakhe uthi uthunywe ‘uNkulunkulu’, njengoba nabo behlale besho, angeke aze avume.

Liqhamuka kuphi leli vangeli lokudlisa abantu amagundane?

Inhloboni kanti yevangeli leli elisuke lishunyayelwa kuze kudliswana amagundane kuphinde kugitshelwane ngezimoto. Ayisaphathwa ke le yesibhaxu esivulelwa abefundisi kubazalwane, bebagingqa phansi, baphinde bagide phezu kwabo. Ngisho nabesilisa impela usuthola abefundisi behamba phezu kwabo ngezicathulo ezicijile. Umnumzane wonke pho?

Uthini nje uyindoda ubona umama wekhaya nezingane sebephunduka ibhola lo mfundisi, ezenzela umathanda, ethinta la kuthi akathinte khona ngaphandle kokuphikiswa?

Ihlale iyinkinga-ke le yebhayibheli kanye ‘nezwi’okuthiwa ‘ngelikaNkulunkulu’ngoba njengoba liwumqingqo ongaka nje wonke umuntu uzicaphunela la ethanda khona ukuze asekele lokho akwenzayo. Uye uzwe abazifela ngamanzi amponjwana sebethi noJesu waliphuza iwayini. Uthi usalalele lokho bathi abanye hhayi kodwa wayengaliphuzeli ukudakwa.

Nanokuthi uma ngabe umuntu nje noma ngabe yimuphi enza into ethi uthunywe ‘uNkulunkulu’ awukwazi ukumphikisa. Uyena kuphela owaziyo ukuthi lo Nkulunkulu akhuluma ngaye unjani, ukhuluma kanjani futhi babehlangana kuphi naye.

‘Abefundisi’ bakhuluma okunye bebe benza okunye

Kodwa okuvele kuhlekise kakhulu ukuthi ontaba kayikhonjwa uma bebuzwa ukuthi le migilingwane abayigilayo iyasiza yini bayaye bathi ayikho into engahlula uNkulunkulu uma nje ukholwa ukuthi izokwenzeka – kuya ngokholo (faith) lwakho.

Bona futhi, uma umphakathi usuthukutheliswe yile mihlola abayigilayo, usufuna nokuzibambela ngezandla, uvele uzwe sekuthiwa umfundisi usebelekile endaweni ngoba usabela impilo yakhe. Hhawu! Seluphelele kuphi manje futhi ukholo umfundisi ezoze abaleke azephule nje.

Uhlulwa yini ‘ukukholwa’ ukuthi uzophepha bese eyaphepha ngempela uma kunabangase bamhlasele? Kungenzeka yini ukuthi kwayibona abaluthembi lolu ‘kholo’ lwabo.

Kudlaliwe ngabantu bakithi

Lento ibonwa ngisho nayingane encane nje ukuthi abazalwane bazidlalela abantu abangongqondongqondo ekulaliseni ulimi.

Kodwa-ke noma ungakhuluma uze ukhihlize amagwebu sekusele kubona  ‘abazalwane’ukuthi bazithathele izinqumo ngoba izikhathi eziningi ngisho umfundisi angabenza into eshaqisa kanjani kodwa uthola sekuyibo abahamba phambili bencoma noma bevikela umfundisi.

Uyabona nje nokuthi abafuni kuzwa lutho ngabefundisi babo futhi bangabafela nokubafela. 

Disclaimer:INews24 iqhakambisa ukukhuluma ngokukhululeka nokuzwakaliswa kwemibono eyahlukene. Lokho kuchaza ukuthi imibono yababhali bezingosi ezishicilelwe kuNews24, akuyona imibono yeNews24

- News 24

NEXT ON NEWS24 ISIZULUX
Isimo sezulu
Emigwaqweni
iLotto
Cpt: 12-18°C Morning clouds. Mild. Pta: 10-25°C Sunny. Mild.
Jhb: 7-20°C Sunny. Mild. Bloem: 4-20°C Sunny. Mild.
Dbn: 18-22°C Partly cloudy. Mild. PE: 11-18°C a few tstorms. More clouds than sun. Mild.
Isibikezelo sezulu sezinsuku ezingu-7...